ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
2ήμερη εκδρομή, 9/3 (ξημερώματα) - 10/3
ΟΧΡΙΔΑ - ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ - ΚΟΡΥΤΣΑ
3ημέρες, 16/3 - 18/3/24
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4ημέρες και 5 ημέρες