ΚΥΘΝΟΣ
6ημέρες (βραδινή αναχώρηση)
ΣΥΡΟΣ
6ΗΜ (βραδινή αναχώρηση)
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
5ημέρες, 8/9 - 12/9/23