ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ - ΚΟΡΥΤΣΑ - ΟΧΡΙΔΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3ημέρες, 22/6 - 24/6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4ημέρες και 5 ημέρες